Irene Seleina Koileken


Country: Kenya
Year of Birth: 2000

Joyce Wanjiru


Country: Kenya
Year of Birth: 2002

Lomelok Lekuta Kool


Country: Kenya
Year of Birth: 2015

Elijah Salaon Kool


Country: Kenya
Year of Birth: 2013

Daniellah Soyian Kool


Country: Kenya
Year of Birth: 2009

Samwell Kindo Kool


Country: Kenya
Year of Birth: 2006

Teddy Mapelu Maembe


Country: Kenya
Year of Birth: 2007

Joshua Saniet


Country: Kenya
Year of Birth: 2008

Noel Saruni


Country: Kenya
Year of Birth: 2016

Joshua Kipino


Country: Kenya
Year of Birth: 2002

Parseen Alfin Teeka


Country: Kenya
Year of Birth: 2012

Janet Kisiama


Country: Kenya
Year of Birth: 2012

Maurine Sintoyia


Country: Kenya
Year of Birth: 1999

Cliff Omayio


Country: Kenya
Year of Birth: 1998

Godwin Lailai


Country: Kenya
Year of Birth: 2002

Timpiyian Norpoorr


Country: Kenya
Year of Birth: 2000